Донбаська національна академія будівництва і архітектури
здійснює підготовку за наступними спеціальностями
(ліцензія МОН України серія АЕ № 458464, від 24.06.2014 р.)

ОКР Бакалавр

№ з/п Галузь знань Спеціальність Ліцензований обсяг
Очна / заочна
Ухил на майбутню спеціалізацію
1 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 90 90 Економіка у будівництві
Економіка у ЖКГ
2 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 70 70 Менеджмент у будівництві
Менеджмент у ЖКГ
3 10 Природничі науки 101 Екологія 55 55 Екологія та охорона навколишнього середовища
4 13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 50 50 Проектування підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і обладнання
Експлуатація підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і обладнання
5 19 Архітектура та будівництво 191 Архітектура та містобудування 150 100 Архітектура будівель і споруд
Містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія 665 715 Промислове і цивільне будівництво
Міське будівництво та господарство
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Автомобільні дороги і аеродроми
Теплогазопостачання і вентиляція
Водопостачання та водовідведення
193 Геодезія та землеустрій 25 25 Геодезія та землеустрій
6 27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт 50 50 Автомобілі та автомобільне господарство


ОКР Магістр

№ з/п Галузь знань Спеціальність Ліцензований обсяг
Очна / заочна
Спеціалізації
1 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 30 30 Економіка у будівництві
Економіка у ЖКГ
2 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 30 30 Менеджмент у будівництві
Менеджмент у ЖКГ
3 10 Природничі науки 101 Екологія 15 5 Екологія та охорона навколишнього середовища
4 13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 20 10 Проектування підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і обладнання
Експлуатація підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і обладнання
5 19 Архітектура та будівництво 191 Архітектура та містобудування 45 - Архітектура будівель і споруд
Містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія 175 125 Промислове і цивільне будівництво
Міське будівництво та господарство
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Автомобільні дороги і аеродроми
Теплогазопостачання і вентиляція
Водопостачання та водовідведення
6 27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт 20 10 Автомобілі та автомобільне господарство